Συναλλαγματική ισοτιμία Dow Jones online

Αυτή η σελίδα περιέχει πλήρεις πληροφορίες για τον δείκτη Dow Jones. Εδώ μπορείτε να δείτε την πορεία του δείκτη Dow Jones, τη σύνθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου και το ηλεκτρονικό διάγραμμα.

Ενημερώσεις πληροφοριών: Κυριακή, 02.25.24 08:00

Τιμή

183.47 $

Κέρδη ανά μετοχή

8.09 $

Έσοδα από μερίσματα

2.32 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

151.53 $

Κέρδη ανά μετοχή

9.83 $

Έσοδα από μερίσματα

1.55 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

536.06 $

Κέρδη ανά μετοχή

22.32 $

Έσοδα από μερίσματα

1.32 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

88.4 $

Κέρδη ανά μετοχή

-2.82 $

Έσοδα από μερίσματα

6.63 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

283.58 $

Κέρδη ανά μετοχή

14.85 $

Έσοδα από μερίσματα

3 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

290.24 $

Κέρδη ανά μετοχή

16.01 $

Έσοδα από μερίσματα

2.82 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

139.97 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.34 $

Έσοδα από μερίσματα

4.73 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

204.83 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.62 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

301.96 $

Κέρδη ανά μετοχή

23.51 $

Έσοδα από μερίσματα

3.56 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

50.08 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.48 $

Έσοδα από μερίσματα

5.52 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

161.54 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.2 $

Έσοδα από μερίσματα

1.41 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

259.22 $

Κέρδη ανά μετοχή

-

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

256.03 $

Κέρδη ανά μετοχή

10.85 $

Έσοδα από μερίσματα

2.66 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

156.85 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.93 $

Έσοδα από μερίσματα

3.03 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

185.69 $

Κέρδη ανά μετοχή

-7.54 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

168.92 $

Κέρδη ανά μετοχή

15.77 $

Έσοδα από μερίσματα

3.6 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

101.99 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.22 $

Έσοδα από μερίσματα

2.8 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

103.77 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.24 $

Έσοδα από μερίσματα

1.32 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

145.91 $

Κέρδη ανά μετοχή

15.55 $

Έσοδα από μερίσματα

2.85 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

237.47 $

Κέρδη ανά μετοχή

7.89 $

Έσοδα από μερίσματα

0.75 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

84.68 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.23 $

Έσοδα από μερίσματα

1.74 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

150.03 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.89 $

Έσοδα από μερίσματα

2.57 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

54.05 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.41 $

Έσοδα από μερίσματα

3.4 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

53.77 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.07 $

Έσοδα από μερίσματα

2.89 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

21.25 $

Κέρδη ανά μετοχή

-3.84 $

Έσοδα από μερίσματα

8.4 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

35.64 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.23 $

Έσοδα από μερίσματα

1.39 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

31.05 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.0 $

Έσοδα από μερίσματα

8.44 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

330.11 $

Κέρδη ανά μετοχή

9.7 $

Έσοδα από μερίσματα

0.9 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

175.84 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.95 $

Έσοδα από μερίσματα

0.54 $

Απόδοση YTD

-

Ο Dow Jones είναι ένας χρηματιστηριακός δείκτης που παρακολουθεί την απόδοση ορισμένων από τις κορυφαίες εταιρείες στις ΗΠΑ. Ο δείκτης δημιουργήθηκε από τους Charles Dow και Edward Jones το 1884 και σήμερα είναι ένας από τους πιο γνωστούς δείκτες της αγοράς στον κόσμο. Συχνά χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης της χρηματιστηριακής αγοράς. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε την ιστορία του Dow Jones, τον τρόπο υπολογισμού του και τα είδη του Dow Jones.

Ιστορία του δείκτη Dow Jones

Η πρώτη έκδοση αυτού που αργότερα έγινε γνωστό ως Dow δημιουργήθηκε από τους Charles Dow και Edward Jones το 1884. Οι δύο άνδρες εργάζονταν μαζί από το 1880, όταν ίδρυσαν την εταιρεία που αργότερα έγινε γνωστή ως Dow Jones and Company . Η αρχική τους ιδέα ήταν να δημιουργήσουν έναν δείκτη που θα παρακολουθούσε 11 διαφορετικές μετοχές από διάφορους κλάδους, όπως οι σιδηρόδρομοι, τα βιομηχανικά προϊόντα, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και άλλες εταιρείες μεταφορών. Με την πάροδο του χρόνου, ο δείκτης επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε 30 μετοχές από διάφορους τομείς σε αυτό που σήμερα είναι γνωστό ως blue chip .

Μέθοδος υπολογισμού του δείκτη Dow Jones

Η μέθοδος υπολογισμού για τον προσδιορισμό της μεταβολής της αξίας των μετοχών που περιλαμβάνονται στον δείκτη Dow Jones έχει αλλάξει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ιστορίας του. Χρησιμοποιείται πλέον μια σταθμισμένη μέση τιμή, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε μετοχή αποτιμάται με βάση την τιμή της μετοχής της και όχι με βάση το μέγεθος ή τη σημασία της στον κλάδο ή το επιχειρηματικό μοντέλο μιας μεμονωμένης εταιρείας. Επιπλέον, επειδή πολλές μετοχές διαπραγματεύονται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας σε όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο (συμπεριλαμβανομένου του nasdaq ή του nyse), οι τιμές αυτές ενημερώνονται συνεχώς κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων διαπραγμάτευσης, ώστε οι επενδυτές να μπορούν να εκτιμήσουν με ακρίβεια πώς συμπεριφέρονται οι επενδύσεις τους κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της εβδομάδας (ή ακόμη και του μήνα).

Τύποι του Dow Jones

Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές εκδόσεις (γνωστές και ως υποσύνολα) του αρχικού djia, όπως: ο βιομηχανικός μέσος όρος παρακολουθεί 30 μεγάλες εισηγμένες εταιρείες ο μέσος όρος των μεταφορών παρακολουθεί 20 μετοχές που σχετίζονται με τις μεταφορές ο μέσος όρος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας παρακολουθεί 15 μετοχές που σχετίζονται με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ο σύνθετος μέσος όρος παρακολουθεί 65 μεγάλες εισηγμένες εταιρείες ο χρηματοοικονομικός μέσος όρος παρακολουθεί 15 μετοχές που σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Συμπέρασμα

Εν κατακλείδι, παρόλο που με την πάροδο του χρόνου υπήρξαν αρκετές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των μεταβολών της αξίας κάθε εταιρείας που αποτελεί συστατικό στοιχείο του Dow Jones, οι επενδυτές εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το εργαλείο αναφοράς όταν πρόκειται να αξιολογήσουν τη συνολική απόδοση των αμερικανικών αγορών μετοχών σήμερα! Επιπλέον, υπάρχουν πολλά αμοιβαία κεφάλαια που επιτρέπουν αποδόσεις χωρίς την άμεση αγορά μεμονωμένων μετοχών, καθιστώντας αυτόν τον δείκτη ακόμη πιο προσιτό από ποτέ!