Τιμή μετοχής σε απευθείας σύνδεση

Τιμές μετοχών παγκόσμιων χρηματιστηρίων σε πραγματικό χρόνο, screener μετοχές, θεμελιώδης ανάλυση. Στον ιστότοπο Gidfinance-gr.com παρουσιάζονται μετοχές παγκόσμιων εταιρειών που μπορούν να συγκριθούν και να αγοραστούν για μόλις λίγα Δύο λεπτά.

Ενημερώσεις πληροφοριών: Σάββατο, 04.01.23 22:00

Τιμή

103.9 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.283 $

Έσοδα από μερίσματα

1.46 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

4255.08 $

Κέρδη ανά μετοχή

248.326 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1156.89 $

Κέρδη ανά μετοχή

24.91 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

428.93 $

Κέρδη ανά μετοχή

135.872 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

2174 $

Κέρδη ανά μετοχή

79.098 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

215.72 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.701 $

Έσοδα από μερίσματα

0.88 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

352.95 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.408 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

340.13 $

Κέρδη ανά μετοχή

10.678 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

209.55 $

Κέρδη ανά μετοχή

12.455 $

Έσοδα από μερίσματα

2.54 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

533.48 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.57 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

86.62 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.97 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

296 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.397 $

Έσοδα από μερίσματα

0.33 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

257.09 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.94 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

321.6 $

Κέρδη ανά μετοχή

10.644 $

Έσοδα από μερίσματα

1.12 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

202.03 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.09 $

Έσοδα από μερίσματα

1.15 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

413.69 $

Κέρδη ανά μετοχή

10.04 $

Έσοδα από μερίσματα

0.83 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

235.62 $

Κέρδη ανά μετοχή

8 $

Έσοδα από μερίσματα

1.03 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

262.39 $

Κέρδη ανά μετοχή

45.382 $

Έσοδα από μερίσματα

0.02 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1478.75 $

Κέρδη ανά μετοχή

14.272 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

500.92 $

Κέρδη ανά μετοχή

14.091 $

Έσοδα από μερίσματα

1.27 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

264.43 $

Κέρδη ανά μετοχή

21.018 $

Έσοδα από μερίσματα

2.53 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

165.53 $

Κέρδη ανά μετοχή

7.509 $

Έσοδα από μερίσματα

1.58 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

320.25 $

Κέρδη ανά μετοχή

11.54 $

Έσοδα από μερίσματα

0.69 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

222.41 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.129 $

Έσοδα από μερίσματα

0.7 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

147.69 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.993 $

Έσοδα από μερίσματα

1.55 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

194.22 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.892 $

Έσοδα από μερίσματα

0.57 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

266.68 $

Κέρδη ανά μετοχή

9.35 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

185.66 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.878 $

Έσοδα από μερίσματα

0.94 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

294.01 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.96 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

112.39 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.196 $

Έσοδα από μερίσματα

0.67 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

276.5 $

Κέρδη ανά μετοχή

8.36 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

338.4 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.46 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

419.84 $

Κέρδη ανά μετοχή

7.747 $

Έσοδα από μερίσματα

1.04 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

232.88 $

Κέρδη ανά μετοχή

17.14 $

Έσοδα από μερίσματα

2.18 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

105.98 $

Κέρδη ανά μετοχή

7.385 $

Έσοδα από μερίσματα

0.82 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1685.16 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.44 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

205.33 $

Κέρδη ανά μετοχή

7.2 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

204.93 $

Κέρδη ανά μετοχή

-

Έσοδα από μερίσματα

1.59 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

710.77 $

Κέρδη ανά μετοχή

26.645 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

152.99 $

Κέρδη ανά μετοχή

11.336 $

Έσοδα από μερίσματα

1.21 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

541.86 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.556 $

Έσοδα από μερίσματα

1.76 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

341.47 $

Κέρδη ανά μετοχή

30.383 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

91.43 $

Κέρδη ανά μετοχή

11.792 $

Έσοδα από μερίσματα

0.71 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

157.49 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.384 $

Έσοδα από μερίσματα

0.97 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

398.41 $

Κέρδη ανά μετοχή

9.136 $

Έσοδα από μερίσματα

0.94 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

249.82 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.568 $

Έσοδα από μερίσματα

0.21 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

221.21 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.478 $

Έσοδα από μερίσματα

3.07 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

225.41 $

Κέρδη ανά μετοχή

13.568 $

Έσοδα από μερίσματα

1.75 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

138.73 $

Κέρδη ανά μετοχή

21.436 $

Έσοδα από μερίσματα

4.05 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

95.49 $

Κέρδη ανά μετοχή

49.89534 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

229.85 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.45 $

Έσοδα από μερίσματα

1.32 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

168.82 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.931 $

Έσοδα από μερίσματα

0.75 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

86.04 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.182 $

Έσοδα από μερίσματα

0.64 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

67.55 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.817 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

369.37 $

Κέρδη ανά μετοχή

9.431 $

Έσοδα από μερίσματα

0.57 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

161.32 $

Κέρδη ανά μετοχή

7.14 $

Έσοδα από μερίσματα

3.1 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

113.71 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.101 $

Έσοδα από μερίσματα

3.56 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

144.17 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.49 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

333.24 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.71 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

273.11 $

Κέρδη ανά μετοχή

9.121 $

Έσοδα από μερίσματα

0.77 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

881.99 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.08 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

254.19 $

Κέρδη ανά μετοχή

11.785 $

Έσοδα από μερίσματα

1.84 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

92.42 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.571 $

Έσοδα από μερίσματα

1.55 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

142.87 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.425 $

Έσοδα από μερίσματα

1.59 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

128.53 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.07 $

Έσοδα από μερίσματα

0.19 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

550.4 $

Κέρδη ανά μετοχή

34.508 $

Έσοδα από μερίσματα

2.92 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

218.3 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.97 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

340 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.6 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

137.59 $

Κέρδη ανά μετοχή

8.408 $

Έσοδα από μερίσματα

3.08 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

110.76 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.223 $

Έσοδα από μερίσματα

1.91 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

87.17 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.469 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

91.45 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.36 $

Έσοδα από μερίσματα

1.35 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

118.94 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.184 $

Έσοδα από μερίσματα

1.56 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

722.37 $

Κέρδη ανά μετοχή

30.52 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

153.87 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.365 $

Έσοδα από μερίσματα

2.34 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

346.68 $

Κέρδη ανά μετοχή

-25.423 $

Έσοδα από μερίσματα

0.63 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

271.86 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.532 $

Έσοδα από μερίσματα

1.85 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

90.55 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.62 $

Έσοδα από μερίσματα

4.05 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

160.06 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.131 $

Έσοδα από μερίσματα

0.87 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

387.98 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.11 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

123.31 $

Κέρδη ανά μετοχή

13.18 $

Έσοδα από μερίσματα

1.93 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

170.56 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.31 $

Έσοδα από μερίσματα

0.65 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

110.17 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.881 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

314.52 $

Κέρδη ανά μετοχή

12.321 $

Έσοδα από μερίσματα

1.12 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

172.28 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.721 $

Έσοδα από μερίσματα

2.97 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

177.86 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.523 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

182.06 $

Κέρδη ανά μετοχή

11.348 $

Έσοδα από μερίσματα

2.7 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

159.62 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.45 $

Έσοδα από μερίσματα

1.1 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

51.35 $

Κέρδη ανά μετοχή

-3.321 $

Έσοδα από μερίσματα

0.43 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

120.72 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.099 $

Έσοδα από μερίσματα

1.5 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

161.06 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.369 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

211.58 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.763 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

145.24 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.286 $

Έσοδα από μερίσματα

2.69 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

118.8 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.196 $

Έσοδα από μερίσματα

0.67 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

44.02 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.221 $

Έσοδα από μερίσματα

1.31 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

143.51 $

Κέρδη ανά μετοχή

-4.528 $

Έσοδα από μερίσματα

1.24 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

187.41 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.969 $

Έσοδα από μερίσματα

2.35 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

134.74 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.738 $

Έσοδα από μερίσματα

2.85 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

284.52 $

Κέρδη ανά μετοχή

12.687 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

41.49 $

Κέρδη ανά μετοχή

-9.877 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-