Τιμή μετοχής σε απευθείας σύνδεση

Τιμές μετοχών παγκόσμιων χρηματιστηρίων σε πραγματικό χρόνο, screener μετοχές, θεμελιώδης ανάλυση. Στον ιστότοπο Gidfinance-gr.com παρουσιάζονται μετοχές παγκόσμιων εταιρειών που μπορούν να συγκριθούν και να αγοραστούν για μόλις λίγα Δύο λεπτά.

Ενημερώσεις πληροφοριών: Τετάρτη, 12.06.23 17:00

Τιμή

94.42 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.73 $

Έσοδα από μερίσματα

1.05 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

103.9 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.283 $

Έσοδα από μερίσματα

1.46 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

3.51 $

Κέρδη ανά μετοχή

8.25 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

24.13 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.51 $

Έσοδα από μερίσματα

4.49 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1779.9 $

Κέρδη ανά μετοχή

39.73 $

Έσοδα από μερίσματα

0.8 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

32.7 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.48 $

Έσοδα από μερίσματα

1.02 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.012 $

Κέρδη ανά μετοχή

20.76 $

Έσοδα από μερίσματα

25454.55 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

39.77 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.16 $

Έσοδα από μερίσματα

3.18 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

85.75 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.74 $

Έσοδα από μερίσματα

2 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

5746.59 $

Κέρδη ανά μετοχή

466.79 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

34.46 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.09 $

Έσοδα από μερίσματα

8.87 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

34.39 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.01 $

Έσοδα από μερίσματα

2 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

28.01 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.871 $

Έσοδα από μερίσματα

1.72 $

Απόδοση YTD

-

AXA SA

AXAHY

Τιμή

29.51 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.03 $

Έσοδα από μερίσματα

6.31 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

37.07 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.73 $

Έσοδα από μερίσματα

0.6 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

2629.4 $

Κέρδη ανά μετοχή

131.97 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

398.85 $

Κέρδη ανά μετοχή

16.25 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1010.0 $

Κέρδη ανά μετοχή

39.72 $

Έσοδα από μερίσματα

1.42 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

68.47 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.83 $

Έσοδα από μερίσματα

3.23 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

379.4 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.95 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

443.8 $

Κέρδη ανά μετοχή

12.05 $

Έσοδα από μερίσματα

0.83 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

217.47 $

Κέρδη ανά μετοχή

8.69 $

Έσοδα από μερίσματα

1.21 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

93.68 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.38 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

42.82 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.93 $

Έσοδα από μερίσματα

3.54 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

191.82 $

Κέρδη ανά μετοχή

7.8 $

Έσοδα από μερίσματα

0.7 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

221.94 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.21 $

Έσοδα από μερίσματα

0.93 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

152.22 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.45 $

Έσοδα από μερίσματα

1.82 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

32.96 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.28 $

Έσοδα από μερίσματα

1.9 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

147.08 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.02 $

Έσοδα από μερίσματα

1.39 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

711.86 $

Κέρδη ανά μετοχή

34.69 $

Έσοδα από μερίσματα

1.01 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1840.73 $

Κέρδη ανά μετοχή

40.07 $

Έσοδα από μερίσματα

1.9 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

215.62 $

Κέρδη ανά μετοχή

8.22 $

Έσοδα από μερίσματα

4.22 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

508.19 $

Κέρδη ανά μετοχή

13.32 $

Έσοδα από μερίσματα

1.05 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

841.91 $

Κέρδη ανά μετοχή

18.92 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

223.01 $

Κέρδη ανά μετοχή

13.0 $

Έσοδα από μερίσματα

2.22 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

15.21 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.1 $

Έσοδα από μερίσματα

6.77 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

150.99 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.49 $

Έσοδα από μερίσματα

3.29 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

326.85 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.54 $

Έσοδα από μερίσματα

0.02 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

732.93 $

Κέρδη ανά μετοχή

8.69 $

Έσοδα από μερίσματα

1.84 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

322.07 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.53 $

Έσοδα από μερίσματα

0.02 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

492.9 $

Κέρδη ανά μετοχή

10.95 $

Έσοδα από μερίσματα

0.55 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

235.02 $

Κέρδη ανά μετοχή

9.24 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

250.35 $

Κέρδη ανά μετοχή

18.03 $

Έσοδα από μερίσματα

2.5 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

248.51 $

Κέρδη ανά μετοχή

11.46 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

290.48 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.01 $

Έσοδα από μερίσματα

12.9 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

247.76 $

Κέρδη ανά μετοχή

12.51 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

236.44 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.72 $

Έσοδα από μερίσματα

1.2 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

414.31 $

Κέρδη ανά μετοχή

15.41 $

Έσοδα από μερίσματα

0.69 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

88.87 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.7 $

Έσοδα από μερίσματα

4.81 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

11.5 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.43 $

Έσοδα από μερίσματα

3.8 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

375.05 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.88 $

Έσοδα από μερίσματα

0.2 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

209.12 $

Κέρδη ανά μετοχή

12.46 $

Έσοδα από μερίσματα

0.19 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

179.22 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.95 $

Έσοδα από μερίσματα

1.76 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

177.64 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.31 $

Έσοδα από μερίσματα

1.77 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

135.17 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.81 $

Έσοδα από μερίσματα

0.75 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1211.7 $

Κέρδη ανά μετοχή

14.89 $

Έσοδα από μερίσματα

0.15 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

425.32 $

Κέρδη ανά μετοχή

9.42 $

Έσοδα από μερίσματα

0.73 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

826.03 $

Κέρδη ανά μετοχή

37.83 $

Έσοδα από μερίσματα

0.78 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

128.03 $

Κέρδη ανά μετοχή

9.62 $

Έσοδα από μερίσματα

0.63 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

268.23 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.45 $

Έσοδα από μερίσματα

0.54 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

419.84 $

Κέρδη ανά μετοχή

7.747 $

Έσοδα από μερίσματα

1.04 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

351.28 $

Κέρδη ανά μετοχή

-

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

114.77 $

Κέρδη ανά μετοχή

7.36 $

Έσοδα από μερίσματα

0.78 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

505.99 $

Κέρδη ανά μετοχή

11.4 $

Έσοδα από μερίσματα

1.07 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

94.27 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.14 $

Έσοδα από μερίσματα

1.51 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

930.5 $

Κέρδη ανά μετοχή

36.66 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

288.22 $

Κέρδη ανά μετοχή

8.81 $

Έσοδα από μερίσματα

1.21 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

185.16 $

Κέρδη ανά μετοχή

9.44 $

Έσοδα από μερίσματα

2.4 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

2850.24 $

Κέρδη ανά μετοχή

114.07 $

Έσοδα από μερίσματα

7.63 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

83.315 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.65 $

Έσοδα από μερίσματα

2.32 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

206.16 $

Κέρδη ανά μετοχή

7.86 $

Έσοδα από μερίσματα

1.14 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

101.66 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.75 $

Έσοδα από μερίσματα

0.63 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

341.47 $

Κέρδη ανά μετοχή

30.383 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

213.04 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.75 $

Έσοδα από μερίσματα

6.6 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

351.73 $

Κέρδη ανά μετοχή

11.43 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

105.06 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.17 $

Έσοδα από μερίσματα

2.71 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

194.76 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.65 $

Έσοδα από μερίσματα

1.7 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

461.06 $

Κέρδη ανά μετοχή

9.34 $

Έσοδα από μερίσματα

0.84 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

314.0 $

Κέρδη ανά μετοχή

-15.14 $

Έσοδα από μερίσματα

1.71 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

234.34 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.12 $

Έσοδα από μερίσματα

0.93 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

283.38 $

Κέρδη ανά μετοχή

9.77 $

Έσοδα από μερίσματα

2.41 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

314.02 $

Κέρδη ανά μετοχή

7.75 $

Έσοδα από μερίσματα

0.96 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

175.45 $

Κέρδη ανά μετοχή

8.91 $

Έσοδα από μερίσματα

3.68 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

323.56 $

Κέρδη ανά μετοχή

22.01 $

Έσοδα από μερίσματα

1.61 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

266.63 $

Κέρδη ανά μετοχή

23.1 $

Έσοδα από μερίσματα

4.4 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

21.49 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.17 $

Έσοδα από μερίσματα

3.57 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

448.32 $

Κέρδη ανά μετοχή

29.79 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

101.8 $

Κέρδη ανά μετοχή

8.51 $

Έσοδα από μερίσματα

2.95 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

211.42 $

Κέρδη ανά μετοχή

9.8 $

Έσοδα από μερίσματα

1.56 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

223.91 $

Κέρδη ανά μετοχή

17.87 $

Έσοδα από μερίσματα

2.94 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

66.31 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.76 $

Έσοδα από μερίσματα

0.47 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

455.72 $

Κέρδη ανά μετοχή

26.82 $

Έσοδα από μερίσματα

0.54 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

75.55 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.05 $

Έσοδα από μερίσματα

2.51 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

196.93 $

Κέρδη ανά μετοχή

7.72 $

Έσοδα από μερίσματα

1.26 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

485.73 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.64 $

Έσοδα από μερίσματα

1.63 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

72.69 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.92 $

Έσοδα από μερίσματα

4.25 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

116.31 $

Κέρδη ανά μετοχή

7.81 $

Έσοδα από μερίσματα

2.58 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

345.12 $

Κέρδη ανά μετοχή

13.22 $

Έσοδα από μερίσματα

1.38 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

201.75 $

Κέρδη ανά μετοχή

10.67 $

Έσοδα από μερίσματα

1.43 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

336.74 $

Κέρδη ανά μετοχή

15.15 $

Έσοδα από μερίσματα

1.25 $

Απόδοση YTD

-