Αγορά μετοχών Darden Restaurants, Inc. (DRI)

DRI

125.69 $

έσοδα από μερίσματα

3.89 $

Απόδοση κατά μετοχή

-1.7 $

Τιμή/κέρδη (P/E)

-

Κεφαλοποίηση

16.31 δισεκατομμύριο $

Τομέας

καταναλωτή κυκλική

Τιμή μετοχής Darden Restaurants, Inc. - γράφημα

Εισόδημα και μερίσματα

Μετοχές σε κυκλοφορία

0.13 εκατομμύριο

Κεφαλοποίηση

16.31 δισεκατομμύριο $

Τιμή/κέρδη (P/E)

-

Εκτίμηση κόστους

Απόδοση κατά μετοχή

-1.7 $

Μερισματικό ποσοστό

4.84 $

έσοδα από μερίσματα

3.89 $

Παρόμοιες προσφορές

Όλες οι προωθητικές ενέργειες

Περιγραφή

Darden Restaurants, Inc. - Αμερικανός υπεύθυνος εστιατορίου πολλαπλών σημάτων. Η εταιρεία διαθέτει δύο αλυσίδες εστιατορίων κλασικού σχήματος και έξι αλυσίδες εστιατορίων «Casual dining». Η αλυσίδα Darden έχει πάνω από 1.500 εστιατόρια και πάνω από 150.000 υπαλλήλους, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη εταιρεία εστιατορίων πλήρους εξυπηρέτησης στον κόσμο. Η εταιρεία εδρεύει στο Ορλάντο της Φλόριντα.

Σε ποιο νόμισμα διαπραγματεύονται οι μετοχές σε Darden Restaurants, Inc. (DRI)?

Κοινή χρήση Darden Restaurants, Inc. (DRI) διαπραγματεύονται σε νόμισμα: δολάριο ΗΠΑ ($).

Ποιος τομέας κάνει Darden Restaurants, Inc.?

Σύμφωνα με την ταξινόμηση GICS (Global Industry Classification Standard), αναπτύχθηκε από κοινού από την MSCI και την Standard & Poor\'s, Darden Restaurants, Inc. ανήκει στον κλάδο «καταναλωτή κυκλική».

Τι είναι το stock ticker Darden Restaurants, Inc.?

Ticker μετοχών Darden Restaurants, Inc. ή με άλλα λόγια τον κωδικό - DRI.

Το ticker είναι ένας προσδιορισμός ενός τίτλου, ενός εμπορεύματος ή ενός νομίσματος στο χρηματιστήριο.

Πόσο αξίζει 1 μετοχή Darden Restaurants, Inc.?

Μία μετοχή εταιρείας Darden Restaurants, Inc. (DRI) αξίζει 125.69 $ μέχρι σήμερα 01.04.23