Αγορά μετοχών Trane Technologies plc (TT)

TT

146.36 $

έσοδα από μερίσματα

1.82 $

Απόδοση κατά μετοχή

5.56 $

Τιμή/κέρδη (P/E)

26.31 $

Κεφαλοποίηση

34.77 δισεκατομμύριο $

Τομέας

Βιομηχανία

Τιμή μετοχής Trane Technologies plc - γράφημα

Εισόδημα και μερίσματα

Μετοχές σε κυκλοφορία

0.24 εκατομμύριο

Κεφαλοποίηση

34.77 δισεκατομμύριο $

Τιμή/κέρδη (P/E)

26.31 $

Εκτίμηση κόστους

Απόδοση κατά μετοχή

5.56 $

Μερισματικό ποσοστό

2.68 $

έσοδα από μερίσματα

1.82 $

Παρόμοιες προσφορές

Όλες οι προωθητικές ενέργειες

Περιγραφή

Trane Technologies plc - Μια διαφοροποιημένη βιομηχανική εταιρεία παραγωγής με ιρλανδική νομική προσωπικότητα, που δημιουργήθηκε το 1905 από τη συγχώνευση της Ingersoll-Sergeant Drill Company και της Rand Drill Company. Μια εταιρεία που παρέχει προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε σπίτια και κτίρια, στη μεταφορά και προστασία τροφίμων και ευπαθών αγαθών, για να διατηρούνται ασφαλή τα σπίτια και οι εμπορικές εγκαταστάσεις

Σε ποιο νόμισμα διαπραγματεύονται οι μετοχές σε Trane Technologies plc (TT)?

Κοινή χρήση Trane Technologies plc (TT) διαπραγματεύονται σε νόμισμα: δολάριο ΗΠΑ ($).

Ποιος τομέας κάνει Trane Technologies plc?

Σύμφωνα με την ταξινόμηση GICS (Global Industry Classification Standard), αναπτύχθηκε από κοινού από την MSCI και την Standard & Poor\'s, Trane Technologies plc ανήκει στον κλάδο «Βιομηχανία».

Τι είναι το stock ticker Trane Technologies plc?

Ticker μετοχών Trane Technologies plc ή με άλλα λόγια τον κωδικό - TT.

Το ticker είναι ένας προσδιορισμός ενός τίτλου, ενός εμπορεύματος ή ενός νομίσματος στο χρηματιστήριο.

Πόσο αξίζει 1 μετοχή Trane Technologies plc?

Μία μετοχή εταιρείας Trane Technologies plc (TT) αξίζει 146.36 $ μέχρι σήμερα 01.04.23