Αγορά μετοχών The AES Corporation (AES)

AES

24.92 $

έσοδα από μερίσματα

2.84 $

Απόδοση κατά μετοχή

0.06 $

Τιμή/κέρδη (P/E)

389.37 $

Κεφαλοποίηση

16.61 δισεκατομμύριο $

Τομέας

Βοηθητικά προγράμματα

Τιμή μετοχής The AES Corporation - γράφημα

Εισόδημα και μερίσματα

Μετοχές σε κυκλοφορία

0.67 εκατομμύριο

Κεφαλοποίηση

16.61 δισεκατομμύριο $

Τιμή/κέρδη (P/E)

389.37 $

Εκτίμηση κόστους

Απόδοση κατά μετοχή

0.06 $

Μερισματικό ποσοστό

0.63 $

έσοδα από μερίσματα

2.84 $

Παρόμοιες προσφορές

Όλες οι προωθητικές ενέργειες

Περιγραφή

The AES Corporation - Η είναι μια αμερικανική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, μια από τις κορυφαίες εταιρείες ενέργειας στον κόσμο, που παράγει και διανέμει ηλεκτρική ενέργεια σε 17 χώρες. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δραστηριοποιούνται σε δύο τομείς: ηλεκτροπαραγωγή και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η Εταιρεία, μέσω των θυγατρικών της, διαχειρίζεται ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια, η εξορύσσει και επεξεργάζεται επίσης άνθρακα και αναπτύσσει εναλλακτικές πηγές ενέργειας.Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1981 και έχει την έδρα της στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια.

Σε ποιο νόμισμα διαπραγματεύονται οι μετοχές σε The AES Corporation (AES)?

Κοινή χρήση The AES Corporation (AES) διαπραγματεύονται σε νόμισμα: δολάριο ΗΠΑ ($).

Ποιος τομέας κάνει The AES Corporation?

Σύμφωνα με την ταξινόμηση GICS (Global Industry Classification Standard), αναπτύχθηκε από κοινού από την MSCI και την Standard & Poor\'s, The AES Corporation ανήκει στον κλάδο «Βοηθητικά προγράμματα».

Τι είναι το stock ticker The AES Corporation?

Ticker μετοχών The AES Corporation ή με άλλα λόγια τον κωδικό - AES.

Το ticker είναι ένας προσδιορισμός ενός τίτλου, ενός εμπορεύματος ή ενός νομίσματος στο χρηματιστήριο.

Πόσο αξίζει 1 μετοχή The AES Corporation?

Μία μετοχή εταιρείας The AES Corporation (AES) αξίζει 24.92 $ μέχρι σήμερα 01.04.23