Συναλλαγματική ισοτιμία S&P 500 online

Αυτή η σελίδα περιέχει πλήρεις πληροφορίες για τον δείκτη S&P 500. Εδώ μπορείτε να δείτε την πορεία του δείκτη S&P 500, τη σύνθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου και το ηλεκτρονικό διάγραμμα.

Ενημερώσεις πληροφοριών: Σάββατο, 04.01.23 22:00

Τιμή

103.9 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.283 $

Έσοδα από μερίσματα

1.46 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

4255.08 $

Κέρδη ανά μετοχή

248.326 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1156.89 $

Κέρδη ανά μετοχή

24.91 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

428.93 $

Κέρδη ανά μετοχή

135.872 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

2174 $

Κέρδη ανά μετοχή

79.098 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

215.72 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.701 $

Έσοδα από μερίσματα

0.88 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

352.95 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.408 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

340.13 $

Κέρδη ανά μετοχή

10.678 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

209.55 $

Κέρδη ανά μετοχή

12.455 $

Έσοδα από μερίσματα

2.54 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

533.48 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.57 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

86.62 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.97 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

296 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.397 $

Έσοδα από μερίσματα

0.33 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

257.09 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.94 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

321.6 $

Κέρδη ανά μετοχή

10.644 $

Έσοδα από μερίσματα

1.12 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

202.03 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.09 $

Έσοδα από μερίσματα

1.15 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

413.69 $

Κέρδη ανά μετοχή

10.04 $

Έσοδα από μερίσματα

0.83 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

262.39 $

Κέρδη ανά μετοχή

45.382 $

Έσοδα από μερίσματα

0.02 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1478.75 $

Κέρδη ανά μετοχή

14.272 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

500.92 $

Κέρδη ανά μετοχή

14.091 $

Έσοδα από μερίσματα

1.27 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

264.43 $

Κέρδη ανά μετοχή

21.018 $

Έσοδα από μερίσματα

2.53 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

165.53 $

Κέρδη ανά μετοχή

7.509 $

Έσοδα από μερίσματα

1.58 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

320.25 $

Κέρδη ανά μετοχή

11.54 $

Έσοδα από μερίσματα

0.69 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

222.41 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.129 $

Έσοδα από μερίσματα

0.7 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

147.69 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.993 $

Έσοδα από μερίσματα

1.55 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

266.68 $

Κέρδη ανά μετοχή

9.35 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

185.66 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.878 $

Έσοδα από μερίσματα

0.94 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

294.01 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.96 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

112.39 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.196 $

Έσοδα από μερίσματα

0.67 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

276.5 $

Κέρδη ανά μετοχή

8.36 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

338.4 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.46 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

419.84 $

Κέρδη ανά μετοχή

7.747 $

Έσοδα από μερίσματα

1.04 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

232.88 $

Κέρδη ανά μετοχή

17.14 $

Έσοδα από μερίσματα

2.18 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

105.98 $

Κέρδη ανά μετοχή

7.385 $

Έσοδα από μερίσματα

0.82 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1685.16 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.44 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

205.33 $

Κέρδη ανά μετοχή

7.2 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

204.93 $

Κέρδη ανά μετοχή

-

Έσοδα από μερίσματα

1.59 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

152.99 $

Κέρδη ανά μετοχή

11.336 $

Έσοδα από μερίσματα

1.21 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

541.86 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.556 $

Έσοδα από μερίσματα

1.76 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

341.47 $

Κέρδη ανά μετοχή

30.383 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

91.43 $

Κέρδη ανά μετοχή

11.792 $

Έσοδα από μερίσματα

0.71 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

157.49 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.384 $

Έσοδα από μερίσματα

0.97 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

398.41 $

Κέρδη ανά μετοχή

9.136 $

Έσοδα από μερίσματα

0.94 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

249.82 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.568 $

Έσοδα από μερίσματα

0.21 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

221.21 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.478 $

Έσοδα από μερίσματα

3.07 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

225.41 $

Κέρδη ανά μετοχή

13.568 $

Έσοδα από μερίσματα

1.75 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

138.73 $

Κέρδη ανά μετοχή

21.436 $

Έσοδα από μερίσματα

4.05 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

95.49 $

Κέρδη ανά μετοχή

49.89534 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

229.85 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.45 $

Έσοδα από μερίσματα

1.32 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

168.82 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.931 $

Έσοδα από μερίσματα

0.75 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

86.04 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.182 $

Έσοδα από μερίσματα

0.64 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

67.55 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.817 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

369.37 $

Κέρδη ανά μετοχή

9.431 $

Έσοδα από μερίσματα

0.57 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

161.32 $

Κέρδη ανά μετοχή

7.14 $

Έσοδα από μερίσματα

3.1 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

113.71 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.101 $

Έσοδα από μερίσματα

3.56 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

144.17 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.49 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

333.24 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.71 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

273.11 $

Κέρδη ανά μετοχή

9.121 $

Έσοδα από μερίσματα

0.77 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

254.19 $

Κέρδη ανά μετοχή

11.785 $

Έσοδα από μερίσματα

1.84 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

92.42 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.571 $

Έσοδα από μερίσματα

1.55 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

142.87 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.425 $

Έσοδα από μερίσματα

1.59 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

550.4 $

Κέρδη ανά μετοχή

34.508 $

Έσοδα από μερίσματα

2.92 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

218.3 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.97 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

340 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.6 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

137.59 $

Κέρδη ανά μετοχή

8.408 $

Έσοδα από μερίσματα

3.08 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

110.76 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.223 $

Έσοδα από μερίσματα

1.91 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

87.17 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.469 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

91.45 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.36 $

Έσοδα από μερίσματα

1.35 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

118.94 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.184 $

Έσοδα από μερίσματα

1.56 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

722.37 $

Κέρδη ανά μετοχή

30.52 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

153.87 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.365 $

Έσοδα από μερίσματα

2.34 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

346.68 $

Κέρδη ανά μετοχή

-25.423 $

Έσοδα από μερίσματα

0.63 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

271.86 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.532 $

Έσοδα από μερίσματα

1.85 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

90.55 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.62 $

Έσοδα από μερίσματα

4.05 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

160.06 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.131 $

Έσοδα από μερίσματα

0.87 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

387.98 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.11 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

123.31 $

Κέρδη ανά μετοχή

13.18 $

Έσοδα από μερίσματα

1.93 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

170.56 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.31 $

Έσοδα από μερίσματα

0.65 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

110.17 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.881 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

314.52 $

Κέρδη ανά μετοχή

12.321 $

Έσοδα από μερίσματα

1.12 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

172.28 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.721 $

Έσοδα από μερίσματα

2.97 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

177.86 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.523 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

182.06 $

Κέρδη ανά μετοχή

11.348 $

Έσοδα από μερίσματα

2.7 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

159.62 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.45 $

Έσοδα από μερίσματα

1.1 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

51.35 $

Κέρδη ανά μετοχή

-3.321 $

Έσοδα από μερίσματα

0.43 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

120.72 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.099 $

Έσοδα από μερίσματα

1.5 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

161.06 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.369 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

211.58 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.763 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

145.24 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.286 $

Έσοδα από μερίσματα

2.69 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

118.8 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.196 $

Έσοδα από μερίσματα

0.67 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

44.02 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.221 $

Έσοδα από μερίσματα

1.31 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

143.51 $

Κέρδη ανά μετοχή

-4.528 $

Έσοδα από μερίσματα

1.24 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

187.41 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.969 $

Έσοδα από μερίσματα

2.35 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

134.74 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.738 $

Έσοδα από μερίσματα

2.85 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

284.52 $

Κέρδη ανά μετοχή

12.687 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

41.49 $

Κέρδη ανά μετοχή

-9.877 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

90.76 $

Κέρδη ανά μετοχή

-4.029 $

Έσοδα από μερίσματα

3.04 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

170.19 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.029 $

Έσοδα από μερίσματα

0.83 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

174.31 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.354 $

Έσοδα από μερίσματα

1.14 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

283.67 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.709 $

Έσοδα από μερίσματα

2.45 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

262.4 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.235 $

Έσοδα από μερίσματα

0.77 $

Απόδοση YTD

-

Ο δείκτης SP 500 είναι ένας από τους πιο ευρέως παρακολουθούμενους και αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς δείκτες στον κόσμο. Η ιστορία του χρονολογείται από το 1923, όταν η Standard Poor's Corporation δημοσίευσε για πρώτη φορά τον σύνθετο δείκτη της, ο οποίος ήταν ένας σταθμισμένος μέσος όρος 11 μετοχών κορυφαίων βιομηχανικών και μεταφορικών εταιρειών. Με την πάροδο του χρόνου προστέθηκαν νέες μετοχές και σήμερα αντιπροσωπεύει 500 μετοχές μεγάλων εταιρειών από διάφορους τομείς της αμερικανικής οικονομίας. 

Ιστορία του δείκτη SP 500

Η ιστορία του δείκτη SP 500 ξεκίνησε το 1923, όταν η Standard Poor's εξέδωσε τον σύνθετο δείκτη της, ο οποίος ήταν ένας σταθμισμένος μέσος όρος 11 μετοχών κορυφαίων βιομηχανικών και μεταφορικών εταιρειών. Καθ' όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα, ο δείκτης γνώρισε σημαντική ανάπτυξη, καθώς όλο και περισσότερες μετοχές προστέθηκαν στο καλάθι του. Μέχρι το 1957 περιλάμβανε 90 εταιρείες και μέχρι το 1976 είχε φτάσει στον σημερινό αριθμό των 500 μετοχών μεγάλων εταιρειών που αντιπροσωπεύουν διάφορους τομείς της αμερικανικής οικονομίας.

Μέθοδος υπολογισμού του δείκτη SP 500

Ο δείκτης χρησιμοποιεί μεθοδολογία στάθμισης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, που σημαίνει ότι οι τιμές των μετοχών σταθμίζονται με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς τους ή τη συνολική αξία τους σε σχέση με τα άλλα συστατικά του καλαθιού του δείκτη. Αυτή η μέθοδος υπολογισμού διασφαλίζει ότι οι μεγάλες εταιρείες έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στις αποδόσεις από ό,τι οι μικρές εταιρείες, επειδή αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς σε κάθε τομέα του καλαθιού του δείκτη.

Τύποι SP 500

Οι τύποι SP500 περιλαμβάνουν:

Ανάπτυξη Αυτός ο τύπος επικεντρώνεται σε εταιρείες υψηλής ανάπτυξης που αναμένεται να αναπτυχθούν με ρυθμό άνω του μέσου όρου σε σύγκριση με άλλες συνιστώσες του σχετικού τομέα,
Αξία Αυτός ο τύπος αποτελείται κυρίως από υποτιμημένες εταιρείες, οι οποίες έχουν συνήθως χαμηλότερους δείκτες τιμής/κερδών από εκείνους που σχετίζονται με τις συνιστώσες ανάπτυξης,
Ο συνδυασμός αυτού του τύπου συνδυάζει στυλ ανάπτυξης και αξίας στο ίδιο χαρτοφυλάκιο,
Smallcap 600 Αυτός ο τύπος αποτελείται κυρίως από εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης με έμφαση στις μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης,
Midcap 400 Αυτός ο τύπος αποτελείται κυρίως από εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης με έμφαση στις μικρότερες εταιρείες.

ETF

Ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) είναι παρόμοιο με μια μεμονωμένη μετοχή, αλλά διαπραγματεύεται όπως ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δείκτη, επειδή παρακολουθεί διαφορετικούς τύπους περιουσιακών στοιχείων, όπως εμπορεύματα, νομίσματα ή δείκτες, όπως ο SP500 και άλλοι. Τα ETF παρέχουν στους επενδυτές διαφοροποιημένη έκθεση σε διάφορες αγορές, παρέχοντάς τους πρόσβαση μέσω παραδοσιακών χρηματιστηριακών λογαριασμών σε χαμηλές τιμές σε σύγκριση με τα αμοιβαία κεφάλαια ή τις επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου. Διαθέτουν επίσης μεγαλύτερη ρευστότητα από άλλα επενδυτικά οχήματα λόγω της δυνατότητάς τους να αγοράζουν και να πωλούν κατά τις κανονικές ώρες διαπραγμάτευσης όπως οι κανονικές μετοχές, ενώ έχουν χαμηλό σφάλμα παρακολούθησης σε σύγκριση με τα παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια, γεγονός που μπορεί να τα καταστήσει ελκυστικές επιλογές τόσο για μακροπρόθεσμους επενδυτές που αναζητούν οφέλη διαφοροποίησης όσο και για βραχυπρόθεσμους διαπραγματευτές που επιθυμούν να αποκομίσουν γρήγορα κέρδη βάσει των κινήσεων των τιμών χωρίς να απαιτείται βαθιά γνώση κάθε στοιχείου που εισέρχεται.