Συναλλαγματική ισοτιμία ελληνικών μετοχών online

Αυτή η σελίδα παρουσιάζει μετοχές κορυφαίων ελληνικών εταιρειών. Ελέγξτε τα διαγράμματα, τις τιμές και τις μελλοντικές προοπτικές για μια επιτυχημένη επένδυση.

Ενημερώσεις πληροφοριών: Κυριακή, 02.25.24 07:00

Τιμή

0.954 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.077 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.25 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.211 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.575 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.01 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.397 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.099 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.322 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.445 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

3.58 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.051 $

Έσοδα από μερίσματα

3.43 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

2.28 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.143 $

Έσοδα από μερίσματα

5.13 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

320.0 $

Κέρδη ανά μετοχή

28.22 $

Έσοδα από μερίσματα

3.53 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1.78 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.1 $

Έσοδα από μερίσματα

1.71 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

2.26 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.068 $

Έσοδα από μερίσματα

3.08 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

11.02 $

Κέρδη ανά μετοχή

-46.97 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.494 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.022 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1.015 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.19 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.57 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.003 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

2.28 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.11 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

13.75 $

Κέρδη ανά μετοχή

22.99 $

Έσοδα από μερίσματα

4.8 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.975 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.008 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

5.1 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.611 $

Έσοδα από μερίσματα

7.84 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

3.605 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.52 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

8.02 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.62 $

Έσοδα από μερίσματα

2.46 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

23.0 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.72 $

Έσοδα από μερίσματα

6.33 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.136 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.035 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1.865 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.08 $

Έσοδα από μερίσματα

2.12 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1.09 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.53 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

19.9 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.63 $

Έσοδα από μερίσματα

5.07 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

2.73 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.042 $

Έσοδα από μερίσματα

4.3 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

2.71 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.066 $

Έσοδα από μερίσματα

3.23 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

2.36 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.14 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

3.765 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.26 $

Έσοδα από μερίσματα

1.11 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.22 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.362 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

4.01 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.44 $

Έσοδα από μερίσματα

6.46 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.538 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.01 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.996 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.07 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

3.74 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.15 $

Έσοδα από μερίσματα

1.11 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

7.52 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.51 $

Έσοδα από μερίσματα

1.95 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1.85 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.27 $

Έσοδα από μερίσματα

5.64 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1.11 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.001 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

6.9 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.6 $

Έσοδα από μερίσματα

16.64 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

4.59 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.16 $

Έσοδα από μερίσματα

3.48 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.598 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.06 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.53 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.05 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1.646 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.17 $

Έσοδα από μερίσματα

3.64 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

10.24 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.88 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1.23 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.26 $

Έσοδα από μερίσματα

5.78 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.248 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.23 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

4.995 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.37 $

Έσοδα από μερίσματα

2.41 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

23.9 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.03 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

13.55 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.89 $

Έσοδα από μερίσματα

4.38 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

9.34 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.5 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

15.34 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.81 $

Έσοδα από μερίσματα

9.48 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

5.44 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.19 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-