Συναλλαγματική ισοτιμία ελληνικών μετοχών online

Αυτή η σελίδα παρουσιάζει μετοχές κορυφαίων ελληνικών εταιρειών. Ελέγξτε τα διαγράμματα, τις τιμές και τις μελλοντικές προοπτικές για μια επιτυχημένη επένδυση.

Ενημερώσεις πληροφοριών: Παρασκευή, 09.29.23 11:00

Τιμή

0.25 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.211 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

5.5 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.611 $

Έσοδα από μερίσματα

5.45 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

344.0 $

Κέρδη ανά μετοχή

30.48 $

Έσοδα από μερίσματα

3.43 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.494 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.022 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.978 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.38 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1.07 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.077 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.136 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.035 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.473 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.099 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

11.64 $

Κέρδη ανά μετοχή

-51.0 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.54 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.07 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.322 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.445 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1.11 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.008 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.246 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.362 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

3.52 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.051 $

Έσοδα από μερίσματα

3.35 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

2.27 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.03 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1.795 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.08 $

Έσοδα από μερίσματα

1.67 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

2.17 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.068 $

Έσοδα από μερίσματα

3.08 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

3.96 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.51 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

2.27 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.143 $

Έσοδα από μερίσματα

4.97 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

24.0 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.84 $

Έσοδα από μερίσματα

6.14 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.59 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.003 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.536 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.04 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

2.08 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.08 $

Έσοδα από μερίσματα

1.88 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

2.8 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.042 $

Έσοδα από μερίσματα

4.11 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

15.95 $

Κέρδη ανά μετοχή

22.99 $

Έσοδα από μερίσματα

4.28 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.678 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.0 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1.05 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.07 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1.09 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.55 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

3.0 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.066 $

Έσοδα από μερίσματα

3.03 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

21.75 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.12 $

Έσοδα από μερίσματα

4.66 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

3.97 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.26 $

Έσοδα από μερίσματα

1.03 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1.915 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.31 $

Έσοδα από μερίσματα

5.42 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

3.93 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.49 $

Έσοδα από μερίσματα

6.68 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

7.36 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.51 $

Έσοδα από μερίσματα

2.06 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

8.16 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.62 $

Έσοδα από μερίσματα

2.46 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

7.43 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.6 $

Έσοδα από μερίσματα

15.44 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.86 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.001 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

4.08 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.15 $

Έσοδα από μερίσματα

0.95 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

4.655 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.16 $

Έσοδα από μερίσματα

3.31 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

2.42 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.14 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

5.25 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.37 $

Έσοδα από μερίσματα

2.26 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1.756 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.18 $

Έσοδα από μερίσματα

3.38 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.254 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.23 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

1.3 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.09 $

Έσοδα από μερίσματα

5.43 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

25.18 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.98 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

0.672 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.06 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

15.51 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.82 $

Έσοδα από μερίσματα

9.07 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

10.2 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.87 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

13.58 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.89 $

Έσοδα από μερίσματα

4.36 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

9.5 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.52 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

5.33 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.21 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-