Συναλλαγματική ισοτιμία Nasdaq 100 online

Αυτή η σελίδα περιέχει πλήρεις πληροφορίες για τον δείκτη Nasdaq 100. Εδώ μπορείτε να δείτε την πορεία του δείκτη Nasdaq 100, τη σύνθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου και το ηλεκτρονικό διάγραμμα.

Ενημερώσεις πληροφοριών: Σάββατο, 04.01.23 22:00

Τιμή

1685.16 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.44 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

398.41 $

Κέρδη ανά μετοχή

9.136 $

Έσοδα από μερίσματα

0.94 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

333.24 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.71 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

881.99 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.08 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

218.3 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.97 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

722.37 $

Κέρδη ανά μετοχή

30.52 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

170.56 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.31 $

Έσοδα από μερίσματα

0.65 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

177.86 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.523 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

211.58 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.763 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

78.02 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.78 $

Έσοδα από μερίσματα

1.28 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

131.26 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.584 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

312.53 $

Κέρδη ανά μετοχή

17.693 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

260.04 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.274 $

Έσοδα από μερίσματα

0.4 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

194.74 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.44 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

298.22 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.5 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

228.24 $

Κέρδη ανά μετοχή

-3.494 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

109.68 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.951 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

434.26 $

Κέρδη ανά μετοχή

12.958 $

Έσοδα από μερίσματα

1.09 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

392.96 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.553 $

Έσοδα από μερίσματα

0.6 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

295.23 $

Κέρδη ανά μετοχή

10.491 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

152.88 $

Κέρδη ανά μετοχή

-1.192 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

206.18 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.28 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

86.86 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.24 $

Έσοδα από μερίσματα

1.53 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

81.51 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.157 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

257.89 $

Κέρδη ανά μετοχή

19.291 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

87.68 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.061 $

Έσοδα από μερίσματα

1.49 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

188.68 $

Κέρδη ανά μετοχή

9.72 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

122.31 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.045 $

Έσοδα από μερίσματα

0.58 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

120.44 $

Κέρδη ανά μετοχή

10.033 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

84.39 $

Κέρδη ανά μετοχή

-

Έσοδα από μερίσματα

0.85 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

229.03 $

Κέρδη ανά μετοχή

12.073 $

Έσοδα από μερίσματα

3.14 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

227.12 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.755 $

Έσοδα από μερίσματα

1.73 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

374.84 $

Κέρδη ανά μετοχή

23.652 $

Έσοδα από μερίσματα

1.2 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

109.59 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.92 $

Έσοδα από μερίσματα

2.46 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

314.16 $

Κέρδη ανά μετοχή

11.909 $

Έσοδα από μερίσματα

1.1 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

236.21 $

Κέρδη ανά μετοχή

-3.494 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

48.29 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.488 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

141.5 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.82 $

Έσοδα από μερίσματα

0.76 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

158.9 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.34 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

170.09 $

Κέρδη ανά μετοχή

-1.445 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

468.15 $

Κέρδη ανά μετοχή

9.779 $

Έσοδα από μερίσματα

0.67 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

171.88 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.425 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

87.2 $

Κέρδη ανά μετοχή

7.224 $

Έσοδα από μερίσματα

2.06 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

151.75 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.502 $

Έσοδα από μερίσματα

1.84 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

90.29 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.64 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

169.91 $

Κέρδη ανά μετοχή

-3.835 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

460.48 $

Κέρδη ανά μετοχή

8.647 $

Έσοδα από μερίσματα

3.06 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

171.41 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.532 $

Έσοδα από μερίσματα

2.04 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

88.06 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.144 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

53.72 $

Κέρδη ανά μετοχή

-2.094 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

141.95 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.65 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

119.32 $

Κέρδη ανά μετοχή

-1.959 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

108.54 $

Κέρδη ανά μετοχή

-7.886 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

288.77 $

Κέρδη ανά μετοχή

11.486 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

58.49 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.57 $

Έσοδα από μερίσματα

1.59 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

82.99 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.57 $

Έσοδα από μερίσματα

3.17 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

72.98 $

Κέρδη ανά μετοχή

-5.684 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

98.7 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.276 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

45.85 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.51 $

Έσοδα από μερίσματα

2.41 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

73.35 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.82 $

Έσοδα από μερίσματα

0.59 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

144.92 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.771 $

Έσοδα από μερίσματα

1.77 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

76.59 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.252 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

161.61 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.402 $

Έσοδα από μερίσματα

2.63 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

63.56 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.933 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

137.59 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.647 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

51.47 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.956 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

63.82 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.258 $

Έσοδα από μερίσματα

1.6 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

59.86 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.899 $

Έσοδα από μερίσματα

2.66 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

87.03 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.849 $

Έσοδα από μερίσματα

2.31 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

47.83 $

Κέρδη ανά μετοχή

-1.31 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

64.29 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.24 $

Έσοδα από μερίσματα

4.89 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

37.55 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.123 $

Έσοδα από μερίσματα

1.83 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

55.26 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.64 $

Έσοδα από μερίσματα

2.4 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

33.03 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.442 $

Έσοδα από μερίσματα

4.34 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

36.5 $

Κέρδη ανά μετοχή

1.05 $

Έσοδα από μερίσματα

1.94 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

36.96 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.01 $

Έσοδα από μερίσματα

2.9 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

49.91 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.893 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

159.28 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.603 $

Έσοδα από μερίσματα

2.57 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

120.91 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.983 $

Έσοδα από μερίσματα

2.07 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

90.17 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.54 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

102.14 $

Κέρδη ανά μετοχή

5.205 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

224.75 $

Κέρδη ανά μετοχή

8.263 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

82.6 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.181 $

Έσοδα από μερίσματα

0.98 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

26.77 $

Κέρδη ανά μετοχή

3.529 $

Έσοδα από μερίσματα

1.24 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

5.87 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.013 $

Έσοδα από μερίσματα

1.32 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

42.35 $

Κέρδη ανά μετοχή

-0.415 $

Έσοδα από μερίσματα

0.45 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

40.27 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.39 $

Έσοδα από μερίσματα

3.35 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

13.17 $

Κέρδη ανά μετοχή

-12.567 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

52.91 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.812 $

Έσοδα από μερίσματα

0.74 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

98.68 $

Κέρδη ανά μετοχή

75.04 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

29.27 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.53 $

Έσοδα από μερίσματα

2.88 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

133.45 $

Κέρδη ανά μετοχή

-

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

234.24 $

Κέρδη ανά μετοχή

7.338 $

Έσοδα από μερίσματα

0.88 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

114.56 $

Κέρδη ανά μετοχή

52.562 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

25.72 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.456 $

Έσοδα από μερίσματα

4.02 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

120.76 $

Κέρδη ανά μετοχή

6.9 $

Έσοδα από μερίσματα

0.09 $

Απόδοση YTD

-

Τιμή

223.07 $

Κέρδη ανά μετοχή

0.998 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Τιμή

140.09 $

Κέρδη ανά μετοχή

4.449 $

Έσοδα από μερίσματα

0.57 $

Απόδοση YTD

-

AMD

AMD

Τιμή

58.44 $

Κέρδη ανά μετοχή

2.382 $

Έσοδα από μερίσματα

-

Απόδοση YTD

-

Ο Nasdaq 100 είναι ο κορυφαίος δείκτης αναφοράς των μεγαλύτερων μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Nasdaq. Είναι ένας τροποποιημένος δείκτης σταθμισμένος ως προς την κεφαλαιοποίηση, ο οποίος επιδιώκει να παρακολουθεί την απόδοση 100 μεγάλων και ενεργά διαπραγματεύσιμων αμερικανικών εταιρειών. Ο δείκτης έχει γίνει ένας δημοφιλής δείκτης αναφοράς για πολλούς επενδυτές σε όλο τον κόσμο, καθώς μετρά μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στον τομέα της τεχνολογίας, των καταναλωτικών προϊόντων και των μετοχών υγείας.

Ιστορία

Ο δείκτης Nasdaq 100 καθιερώθηκε τον Ιανουάριο του 1985 από τον Nasdaq, ένα από τα δύο μεγαλύτερα χρηματιστήρια των ΗΠΑ, ως ανεξάρτητος δείκτης για την αποτίμηση μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών με υψηλή ρευστότητα και μεγάλη κεφαλαιοποίηση. Αρχικά αποτελούνταν από 104 τίτλους με ίση στάθμιση, αλλά έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές στην ιστορία του: έχουν συμπεριληφθεί νέες μετοχές ή έχουν αποκλειστεί από τη βάση υπολογισμού του μετοχές με χαμηλή απόδοση. Τον Ιανουάριο του 2018, ο δείκτης αναδιαμορφώθηκε ώστε να περιλαμβάνει μόνο 100 μετοχές, σταθμισμένες με βάση την κεφαλαιοποίησή τους και προσαρμοσμένες για το free float, ώστε να αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επιδόσεις των μεγάλων δημόσιων εταιρειών που είναι εισηγμένες στον Nasdaq.

Σύνθεση

Ο δείκτης Nasdaq 100 περιλαμβάνει 100 μετοχές που αντιπροσωπεύουν διάφορους τομείς, όπως η τεχνολογία, οι καταναλωτικές υπηρεσίες, η υγειονομική περίθαλψη, τα χρηματοοικονομικά και οι υπηρεσίες μεταφορών. Οι 10 κορυφαίες μετοχές αποτελούν περίπου το 40% της συνολικής στάθμισης, ενώ οι μετοχές του τεχνολογικού τομέα αποτελούν σχεδόν το ήμισυ (47%). Στα αξιοσημείωτα στοιχεία περιλαμβάνονται οι apple inc, microsoft corporation, amazon.com inc, alphabet inc, intel corporation, facebook inc, oracle corporation, paypal holdings inc, nike inc, qualcomm incorporated και tesla motors inc. Η σύνθεση του δείκτη μεταβάλλεται από καιρό σε καιρό, καθώς νέες μετοχές προστίθενται ή αφαιρούνται κατά καιρούς λόγω των συνθηκών της αγοράς ή άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την αξία ή τη ρευστότητά τους σε σχέση με άλλους τίτλους που αποτελούν το σύμπαν του δείκτη.

Υπολογισμός και δυναμική του δείκτη

Ο δείκτης Nasdaq 100 υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της τροποποιημένης σταθμισμένης κεφαλαιοποίησης, όπου η στάθμιση κάθε στοιχείου καθορίζεται διαιρώντας την αγοραία αξία του με τη συνολική αγοραία αξία που υπολογίζεται για όλα τα συστατικά στοιχεία για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, όπως καθημερινή ή μηνιαία. Κατά μέσο όρο, κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύει περίπου το 1% του συνολικού βάρους, αν και αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την απόδοση των μεμονωμένων εταιρειών κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου, με αποτέλεσμα ορισμένα στοιχεία να έχουν δυσανάλογα υψηλότερο βάρος από άλλα σε κάθε δεδομένη στιγμή. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας του από το 1985, ο Nasdaq 100 έχει αποδώσει μέση ετήσια απόδοση περίπου 11%. Έχει επίσης καλύτερες επιδόσεις από τους ευρύτερους δείκτες, όπως ο S&P 500, για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, αν και βραχυπρόθεσμα η μεταβλητότητα μπορεί να είναι υψηλότερη από άλλους δείκτες λόγω της υψηλής συγκέντρωσης στον τομέα της τεχνολογίας, ο οποίος τείνει να ταλαντεύεται έντονα τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω κατά τη διάρκεια διαφόρων οικονομικών κύκλων και γεωπολιτικών γεγονότων.

Συμπέρασμα

Ο δείκτης Nasdaq 100 είναι ένας από τους πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους δείκτες αναφοράς για την παρακολούθηση των επιδόσεων πολλών γνωστών εταιρειών τεχνολογίας, κατανάλωσης και υγειονομικής περίθαλψης που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Nasdaq. Προσφέρει στους επενδυτές μια διαφοροποιημένη έκθεση σε διάφορους τομείς μέσω ενός μόνο τίτλου, καθώς και μια εικόνα της τύχης ορισμένων από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες. Παρά την υψηλή μεταβλητότητα που συνδέεται με την επένδυση σε τεχνολογικούς τομείς, οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις είναι ιστορικά ελκυστικές σε σύγκριση με τους ευρύτερους δείκτες της χρηματιστηριακής αγοράς, όπως ο S&P500.