Αγορά μετοχών Allstate Corporation (ALL)

ALL

130.64 $

έσοδα από μερίσματα

2.91 $

Απόδοση κατά μετοχή

17.31 $

Τιμή/κέρδη (P/E)

7.55 $

Κεφαλοποίηση

37.45 δισεκατομμύριο $

Τομέας

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Τιμή μετοχής Allstate Corporation - γράφημα

Εισόδημα και μερίσματα

Μετοχές σε κυκλοφορία

0.29 εκατομμύριο

Κεφαλοποίηση

37.45 δισεκατομμύριο $

Τιμή/κέρδη (P/E)

7.55 $

Εκτίμηση κόστους

Απόδοση κατά μετοχή

17.31 $

Μερισματικό ποσοστό

3.4 $

έσοδα από μερίσματα

2.91 $

Παρόμοιες προσφορές

Όλες οι προωθητικές ενέργειες

Περιγραφή

Allstate Corporation - Η μέσω των θυγατρικών της παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Η εταιρεία πουλάει υπηρεσίες ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας μέσω ανεξάρτητων και εξειδικευμένων μεσιτών. Το παρέχει επίσης ασφάλεια ζωής. Η ιδρύθηκε το 1992 και είναι μια εταιρεία οργανωμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ. Η εταιρεία ασχολείται επίσης με διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, αποταμιεύσεις και συνταξιοδοτικές εισφορές.

Σε ποιο νόμισμα διαπραγματεύονται οι μετοχές σε Allstate Corporation (ALL)?

Κοινή χρήση Allstate Corporation (ALL) διαπραγματεύονται σε νόμισμα: δολάριο ΗΠΑ ($).

Ποιος τομέας κάνει Allstate Corporation?

Σύμφωνα με την ταξινόμηση GICS (Global Industry Classification Standard), αναπτύχθηκε από κοινού από την MSCI και την Standard & Poor\'s, Allstate Corporation ανήκει στον κλάδο «Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες».

Τι είναι το stock ticker Allstate Corporation?

Ticker μετοχών Allstate Corporation ή με άλλα λόγια τον κωδικό - ALL.

Το ticker είναι ένας προσδιορισμός ενός τίτλου, ενός εμπορεύματος ή ενός νομίσματος στο χρηματιστήριο.

Πόσο αξίζει 1 μετοχή Allstate Corporation?

Μία μετοχή εταιρείας Allstate Corporation (ALL) αξίζει 130.64 $ μέχρι σήμερα 01.04.23