Αγορά μετοχών Huntington Bancshares Incorporated (HBAN)

HBAN

10.21 $

έσοδα από μερίσματα

6.13 $

Απόδοση κατά μετοχή

1.55 $

Τιμή/κέρδη (P/E)

6.59 $

Κεφαλοποίηση

14.78 δισεκατομμύριο $

Τομέας

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Τιμή μετοχής Huntington Bancshares Incorporated - γράφημα

Εισόδημα και μερίσματα

Μετοχές σε κυκλοφορία

1.45 δισεκατομμύριο

Κεφαλοποίηση

14.78 δισεκατομμύριο $

Τιμή/κέρδη (P/E)

6.59 $

Εκτίμηση κόστους

Απόδοση κατά μετοχή

1.55 $

Μερισματικό ποσοστό

0.62 $

έσοδα από μερίσματα

6.13 $

Παρόμοιες προσφορές

Όλες οι προωθητικές ενέργειες

Περιγραφή

Huntington Bancshares Incorporated - διαφοροποιημένη περιφερειακή τραπεζική εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία παρέχει εμπορικές και καταναλωτικές τραπεζικές υπηρεσίες, στεγαστικό δάνειο, χρηματοδοτική μίσθωση, διαχείριση επενδύσεων, υπηρεσίες καταπιστεύματος, υπηρεσίες μεσιτείας, ασφαλιστικά προϊόντα και άλλα. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1866 και εδρεύει στο Κολόμπους του Οχάιο. Η εταιρεία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή δανείων για μικρές επιχειρήσεις.

Σε ποιο νόμισμα διαπραγματεύονται οι μετοχές σε Huntington Bancshares Incorporated (HBAN)?

Κοινή χρήση Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) διαπραγματεύονται σε νόμισμα: δολάριο ΗΠΑ ($).

Ποιος τομέας κάνει Huntington Bancshares Incorporated?

Σύμφωνα με την ταξινόμηση GICS (Global Industry Classification Standard), αναπτύχθηκε από κοινού από την MSCI και την Standard & Poor\'s, Huntington Bancshares Incorporated ανήκει στον κλάδο «Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες».

Τι είναι το stock ticker Huntington Bancshares Incorporated?

Ticker μετοχών Huntington Bancshares Incorporated ή με άλλα λόγια τον κωδικό - HBAN.

Το ticker είναι ένας προσδιορισμός ενός τίτλου, ενός εμπορεύματος ή ενός νομίσματος στο χρηματιστήριο.

Πόσο αξίζει 1 μετοχή Huntington Bancshares Incorporated?

Μία μετοχή εταιρείας Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) αξίζει 10.21 $ μέχρι σήμερα 29.09.23