Αγορά μετοχών NRG Energy, Inc. (NRG)

NRG

41.47 $

έσοδα από μερίσματα

3.59 $

Απόδοση κατά μετοχή

-8.76 $

Τιμή/κέρδη (P/E)

-

Κεφαλοποίηση

9.5 δισεκατομμύριο $

Τομέας

Βοηθητικά προγράμματα

Τιμή μετοχής NRG Energy, Inc. - γράφημα

Εισόδημα και μερίσματα

Μετοχές σε κυκλοφορία

229.12 εκατομμύριο

Κεφαλοποίηση

9.5 δισεκατομμύριο $

Τιμή/κέρδη (P/E)

-

Εκτίμηση κόστους

Απόδοση κατά μετοχή

-8.76 $

Μερισματικό ποσοστό

1.51 $

έσοδα από μερίσματα

3.59 $

Παρόμοιες προσφορές

Όλες οι προωθητικές ενέργειες

Περιγραφή

NRG Energy, Inc. - Η κατέχει και διαχειρίζεται ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία προσφέρει εγκαταστάσεις παραγωγής και συμπαραγωγής ενέργειας, παραγωγής θερμικής ενέργειας και ανάκτησης ενέργειας. Το χαρτοφυλάκιο της μάρκας περιλαμβάνει περισσότερους από εκατό σταθμούς που λειτουργούν με φυσικό αέριο, άνθρακα, πυρηνικά καύσιμα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από το 2009, η εταιρεία επενδύει ενεργά πόρους σε έργα καθαρής ενέργειας, όπως αιολικές και ηλιακές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Σε ποιο νόμισμα διαπραγματεύονται οι μετοχές σε NRG Energy, Inc. (NRG)?

Κοινή χρήση NRG Energy, Inc. (NRG) διαπραγματεύονται σε νόμισμα: δολάριο ΗΠΑ ($).

Ποιος τομέας κάνει NRG Energy, Inc.?

Σύμφωνα με την ταξινόμηση GICS (Global Industry Classification Standard), αναπτύχθηκε από κοινού από την MSCI και την Standard & Poor\'s, NRG Energy, Inc. ανήκει στον κλάδο «Βοηθητικά προγράμματα».

Τι είναι το stock ticker NRG Energy, Inc.?

Ticker μετοχών NRG Energy, Inc. ή με άλλα λόγια τον κωδικό - NRG.

Το ticker είναι ένας προσδιορισμός ενός τίτλου, ενός εμπορεύματος ή ενός νομίσματος στο χρηματιστήριο.

Πόσο αξίζει 1 μετοχή NRG Energy, Inc.?

Μία μετοχή εταιρείας NRG Energy, Inc. (NRG) αξίζει 41.47 $ μέχρι σήμερα 23.06.24