Αγορά μετοχών Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)

ODFL

401.86 $

έσοδα από μερίσματα

0.36 $

Απόδοση κατά μετοχή

11.5 $

Τιμή/κέρδη (P/E)

34.94 $

Κεφαλοποίηση

43.91 δισεκατομμύριο $

Τομέας

Βιομηχανία

Τιμή μετοχής Old Dominion Freight Line, Inc. - γράφημα

Εισόδημα και μερίσματα

Μετοχές σε κυκλοφορία

109.27 εκατομμύριο

Κεφαλοποίηση

43.91 δισεκατομμύριο $

Τιμή/κέρδη (P/E)

34.94 $

Εκτίμηση κόστους

Απόδοση κατά μετοχή

11.5 $

Μερισματικό ποσοστό

1.5 $

έσοδα από μερίσματα

0.36 $

Παρόμοιες προσφορές

Όλες οι προωθητικές ενέργειες

Περιγραφή

Old Dominion Freight Line, Inc. - Το είναι ένας ενδοπεριφερειακός και διαπεριφερειακός μεταφορέας. Η εταιρεία πραγματοποιεί κυρίως ελαφρές μεταφορές γενικών εμπορευμάτων όπως καταναλωτικών αγαθών, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καθώς και κεφαλαιουχικών αγαθών. Η εταιρεία προσφέρει επίσης υπηρεσίες logistics, συμπεριλαμβανομένων χερσαίων και αεροπορικών μεταφορών, παροχή συμβουλών, διαχείριση μεταφορών, μεσιτεία, μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και αποθήκευση και υπηρεσίες μετακίνησης κατοικιών.

Σε ποιο νόμισμα διαπραγματεύονται οι μετοχές σε Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)?

Κοινή χρήση Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) διαπραγματεύονται σε νόμισμα: δολάριο ΗΠΑ ($).

Ποιος τομέας κάνει Old Dominion Freight Line, Inc.?

Σύμφωνα με την ταξινόμηση GICS (Global Industry Classification Standard), αναπτύχθηκε από κοινού από την MSCI και την Standard & Poor\'s, Old Dominion Freight Line, Inc. ανήκει στον κλάδο «Βιομηχανία».

Τι είναι το stock ticker Old Dominion Freight Line, Inc.?

Ticker μετοχών Old Dominion Freight Line, Inc. ή με άλλα λόγια τον κωδικό - ODFL.

Το ticker είναι ένας προσδιορισμός ενός τίτλου, ενός εμπορεύματος ή ενός νομίσματος στο χρηματιστήριο.

Πόσο αξίζει 1 μετοχή Old Dominion Freight Line, Inc.?

Μία μετοχή εταιρείας Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) αξίζει 401.86 $ μέχρι σήμερα 20.05.24