Αγορά μετοχών UniCredit SpA (UNCFF)

UNCFF

24.13 $

έσοδα από μερίσματα

4.49 $

Απόδοση κατά μετοχή

4.51 $

Τιμή/κέρδη (P/E)

5.35 $

Κεφαλοποίηση

42.62 δισεκατομμύριο $

Τομέας

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Τιμή μετοχής UniCredit SpA - γράφημα

Εισόδημα και μερίσματα

Μετοχές σε κυκλοφορία

1.76 δισεκατομμύριο

Κεφαλοποίηση

42.62 δισεκατομμύριο $

Τιμή/κέρδη (P/E)

5.35 $

Εκτίμηση κόστους

Απόδοση κατά μετοχή

4.51 $

Μερισματικό ποσοστό

1.08 $

έσοδα από μερίσματα

4.49 $

Παρόμοιες προσφορές

Όλες οι προωθητικές ενέργειες

Σε ποιο νόμισμα διαπραγματεύονται οι μετοχές σε UniCredit SpA (UNCFF)?

Κοινή χρήση UniCredit SpA (UNCFF) διαπραγματεύονται σε νόμισμα: δολάριο ΗΠΑ ($).

Ποιος τομέας κάνει UniCredit SpA?

Σύμφωνα με την ταξινόμηση GICS (Global Industry Classification Standard), αναπτύχθηκε από κοινού από την MSCI και την Standard & Poor\'s, UniCredit SpA ανήκει στον κλάδο «Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες».

Τι είναι το stock ticker UniCredit SpA?

Ticker μετοχών UniCredit SpA ή με άλλα λόγια τον κωδικό - UNCFF.

Το ticker είναι ένας προσδιορισμός ενός τίτλου, ενός εμπορεύματος ή ενός νομίσματος στο χρηματιστήριο.

Πόσο αξίζει 1 μετοχή UniCredit SpA?

Μία μετοχή εταιρείας UniCredit SpA (UNCFF) αξίζει 24.13 $ μέχρι σήμερα 21.07.24